نسخه اندروید مردم سرا به زودی برای اندروید منتشر میشود. با امکانات فراوان. بهتان خبر می دهیم.