عضویت
مردم سرا - شبکه اجتماعی به شما کمک می کند با اشخاص مرد علاقه تان در ارتباط بمانید و با آن ها هر آنچه را دوست دارید به اشتراک بگذارید.
محمدعرفان
دیدنیهای تهران را می شناسید ؟
شهر من تهران برای شهروندانش با شلوغی , رفت و آمد ,گرانی و دود شناخته می شود. اما این شهر 12 میلیونی جاذبه هایی هم ...
مهدی
عاشقی
توسط
می شنیدم نیمه شب در خواب های های گریه هایش را در "صدایم" گوش می کردم درد سیال صدایش را شرمگین می خواندمش بر خویش...
مهسا(; حافظ ; )
دلخوشی.........
کاش توی این جاده یه تابلو نصب میکردن واسه دلخوشیم...!! "" تاخدا "" دو کیلومتر...! ...
مهسا(; حافظ ; )
نوشته هایم بارانیست........
میان عاشقانه هایم قدم نزن اینجا این نوشته ها ، آنقدر بارانی اند که می ترسم تمام لحظه هایت خیس شوند...! ...
مهسا(; حافظ ; )
بزن باران...........
سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخم هارا کم کنی آه باران من سراپای وجودم آتش است ...