عضویت
مردم سرا - شبکه اجتماعی به شما کمک می کند با اشخاص مرد علاقه تان در ارتباط بمانید و با آن ها هر آنچه را دوست دارید به اشتراک بگذارید.
احمد رضایی.
چند توصيه آغازين براي علاقمندان رمان‌:- موضوعي را انتخاب کنيد که به آن علاقه و اشتياق داريد.- از نظرات رمان‌خو...
مهرگان
سمت تو
توسط
در هر جغرافیایی که باشم ، جــــهت هـــا ... تفاوتی ندارند تمـــــــــــــام دامنه های دلم رو به سمت خنده های تـ...
مهرگان
دیگری
توسط
دلتنگ که باشی آدم دیگری می‌شوی خشن‌تر ، عصبی‌تر ، کلافه‌تر و تلخ‌تر ... و جالب‌تر این‌که با اطراف هم کاری ند...
مهرگان
برای تو رها ( 137)
توسط
گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ، تا زمانی که به یک " خاطره " تبدیل شود ؛ نمی فهمیم ... ...
مهرگان
خاطـــرات
توسط
مـــــرور می کنـم خاطـــراتمـــان را امــا مگـــر کـپـــی برابـر اصـــل میشـــود ! دلم تنگ شده برایت . . . ...