عضویت
مردم سرا - شبکه اجتماعی به شما کمک می کند با اشخاص مرد علاقه تان در ارتباط بمانید و با آن ها هر آنچه را دوست دارید به اشتراک بگذارید.
پرستو
چقدددددر نیستی ...
توسط
بیدارم و انگار خواب می بینم برگشته ای با دست هایی خالی ، و آغوشی که هنوز بوی معجزه می دهد کنار باغچه ایستاده ای ...
مارال باقری
تقدیم به تمامی من
با پای دل قدم زدن آن هم کنار توباشد که خستگی بشود شرمسار تو در دفتر همیشه ی من ثبت می شوداین لحظه ها عزیز ترین یا...
مارال باقری
این جا برای از تو نوشتن هوا کم استدنیا برای از تو نوشتن مرا کم است! اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیستمن از تو م...
مارال باقری
تقدیم به عشقم...
دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی استتو مرا باز رساندی به یقینم، کافیست قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از توگاه گ...
احمد رضایی.
نکاتی راجب چای
چای؛ نوشیدنی محبوب ما ایرانیان است و در تمام مهمانی‌ها از جایگاه خاصی برخوردار است اما درست کردن یک چای خوش آب...