عضویت
مردم سرا - شبکه اجتماعی به شما کمک می کند با اشخاص مرد علاقه تان در ارتباط بمانید و با آن ها هر آنچه را دوست دارید به اشتراک بگذارید.
مهرگان
دلبستگی
توسط
به سلام ها دل نمی بندم از خداحافظی ها غمگین نمی شوم دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و م...
مهرگان
یادگاری
توسط
بعضی ها فقط برای این می آیند که عاشقمان کنند و بی قرار یک مشت خاطره به آغوشمان بریزند و بروند و با هرچه یادمان د...
مهرگان
تاریکی
توسط
تــــُو ایـــِن تآریـــَکیِ مطلـــَق قرارهـ، بـــرآی کلِ دنیـــُآ مــآهـ بـــآشِهـ! کســـُی کهـ کوهـ و ...
محمود هاشمی
فروشگاه اینترنتی انواع مقالات و فایلهای پزشکی، صنعتی، تجاری، سیاسی، تاریخی، تحقیقاتی و.......
احمد رضایی.
شبکه خبری سی ان ان گزارش داد: رهبری ایران روز چهارشنبه گفت که کشورش اجازه هیچ گونه بازرسی از تاسیسات نظامی را ن...