عضویت
مردم سرا - شبکه اجتماعی به شما کمک می کند با اشخاص مرد علاقه تان در ارتباط بمانید و با آن ها هر آنچه را دوست دارید به اشتراک بگذارید.
spring-sunlight-i-by-sweet-natureg-d3gxf5z
خوراک فعالیت
عکس امنیتی
عکس دیگر
متن بالا را وارد کنید
1602725
12 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
اشتراک گذاشت...
12 آبان, 4:19 ب.ظ
  و  خوشش(ان) آمد
1602721
12 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
اشتراک گذاشت...
12 آبان, 4:18 ب.ظ
  خوشش(ان) آمد
1602715
12 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
یک یادداشت نوشت.
12 آبان, 4:17 ب.ظ
1591950
11 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
اشتراک گذاشت...
11 آبان, 9:01 ق.ظ
1591941
11 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
عکس پروفایلش را تغییر داد.
11 آبان, 8:56 ق.ظ
1591935
11 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
یک نطر بر روی عکس خودش داد
11 آبان, 8:50 ق.ظ
ممنونم
  و  خوشش(ان) آمد
1133422
29 شهریور, 1391
مسلم صفائیانی
به roya تلنگر زد
29 شهریور, 8:10 ب.ظ
1133138
29 شهریور, 1391
مسلم صفائیانی
یک عکس به اشتراک گذاشت
29 شهریور, 7:45 ب.ظ
خندان بیا در کوی جان خندان بیا در جوی جان غمگین و بی سیما نشین در کوی دوست تنها نشین در سیرتت مسرور شو در حیرت...
793193
28 مرداد, 1391
مسلم صفائیانی
, afsaneh را بر روی عکس خودش برچسب زد.
28 مرداد, 9:58 ب.ظ
1602723
12 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
اشتراک گذاشت...
12 آبان, 4:18 ب.ظ
  خوشش(ان) آمد
1602719
12 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
اشتراک گذاشت...
12 آبان, 4:18 ب.ظ
جان ز دلم تو برده ای
تن به دلم سپرده ای
ز کام او چشیده ای
به نام او رسیده ای
نشان ز وی نشان تو
ای همه را نشانه تو
1602685
12 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
یک عکس به اشتراک گذاشت
12 آبان, 4:14 ب.ظ
1591948
11 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
یک عکس به اشتراک گذاشت
11 آبان, 9:00 ق.ظ
1591938
11 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
اطلاعات پروفایلش را تغییر داد.
11 آبان, 8:53 ق.ظ
1591933
11 آبان, 1391
مسلم صفائیانی
نامزد شده است
11 آبان, 8:49 ق.ظ
1133181
29 شهریور, 1391
مسلم صفائیانی
یک عکس به اشتراک گذاشت
29 شهریور, 7:49 ب.ظ
خندان بیا در کوی جان *خندان بیا در جوی جان *غمگین و بی سیما نشین *در کوی دوست تنها نشین* در سیرتت مسرور شو* در حیرت...
1104242
27 شهریور, 1391
مسلم صفائیانی
یک ویدیو به اشتراک گذاشت
27 شهریور, 8:45 ق.ظ
مصطفی
ناز نفست آقا مختاآباد
رهاتبریزی
salam

mamnon az entekhabetan
389345
4 تیر, 1391
مسلم صفائیانی
یک عکس به اشتراک گذاشت
4 تیر, 9:50 ب.ظ
گه خانه ای ویرانه ام گه ساکنی بی خانه ام گه عشقم و گه دلربا گه قصه ای افسانه ام گه مستم از روز وصال گه عاشقی دی...
  خوشش(ان) آمد
بیشتر